Agenda

Hot Topics

Verbinding creëren in gesprekken over klimaat, sociale vraagstukken en andere hot topics

Idealen

Heb jij idealen? Voel jij kansen, en een noodzaak, om beter voor de aarde en elkaar te zorgen? En wil je anderen graag inspireren tot andere keuzes? Of het nu in je werk, bij een opdracht of klant of in je buurt is: in de praktijk blijkt dát soms reuze lastig.

Debat

Telkens als je vertelt hoe belangrijk het is, blijken andere niet te willen luisteren of beland je in een vervelende discussie. Effect op jou kan zijn dat je ervoor kiest om in sommige situaties je mond te houden, afstand te nemen of juist te provoceren. Er is geen inspiratie, laat staan verandering!

Dialoog

Ben je benieuwd naar hoe dat anders kan? Hoe je kunt voorkomen dat verschillende perspectieven op een duurzame toekomst leiden tot moeilijke gesprekken? Hoe je deze verschillen kunt overbruggen en een prettig gesprek kunt hebben? Hoe je op een positieve manier anderen kunt betrekken bij een leefbare toekomst?

Wees dan welkom op deze workshop!

Programma

Gedurende de workshop ga je interactief aan de slag om je impact in gesprekken over een leefbare toekomst te vergroten. Je leert gesprekstechnieken die verbinden in plaats van polariseren. Je krijgt handreikingen hoe je stapsgewijs jouw intrinsieke motivatie kan inzetten als inspiratie voor anderen. Kort staan we stil bij theorie uit de veranderkunde en klimaatpsychologie om zo duurzaamheid effectiever te agenderen, te bespreken en samen toekomstbestendige  keuzes te maken. Zo verrijk je je eigen instrumentarium om samen met collega’s, klanten, partners en/of buren positief te bewegen naar een prachtige wereld.

Trainers

Deze workshop wordt verzorgd door Imre van Project Wijsheid, in samenwerking met Jeanine Pothuizen van De Verandercoach


Ik schrijf me in voor / I register for:

Hot Topics

Datum

16 sep 2022

Tijd

13:30 - 16:30
Astare Academie

Plaats

Astare Academie
Lange Nieuwstraat 50, Utrecht

Trainer(s)

Jan Reinder & Imre

Kosten

Donatiebasis