Wisdomtest 3D-WS

Below you will find the Three-Dimensional Wisdom Scale, a 'wisdom test'. This test is known as one of the best self-assessments for wisdom. For more information about the test click here.

The test consists of 39 statements and takes about 10 minutes to complete. You should indicate for each statement whether you agree / disagree or whether or not a statement applies to you.

The test is still in beta but you can already complete it. Please let us know if you have any suggestions at: info@projectwijsheid.nl. Thanks you in advance.

Good luck filling out the test!

Hieronder vind je de Three-Dimensional Wisdom Scaleeen 'wijsheidstest'. Deze test staat bekend als een van de beste zelf-assessments voor wijsheid. Voor meer informatie over de test klik hier.

De test bestaat uit 39 uitspraken en neemt ongeveer 10 minuten om in te vullen. Het is de bedoeling dat je van elke uitspraak aangeeft of je het er mee eens / oneens bent of dat een uitspraak wel / niet op jou van toepassing is.

De test is nog in beta maar je kan hem alvast wel invullen. Laat het ons vooral weten als je nog suggesties hebt op: info@projectwijsheid.nl. Bij voorbaat dank.

Succes met invullen!

Hieronder vind je de Three-Dimensional Wisdom Scaleeen 'wijsheidstest'. Deze test staat bekend als een van de beste zelf-assessments voor wijsheid. Voor meer informatie over de test klik hier.

De test bestaat uit 39 uitspraken en neemt ongeveer 10 minuten om in te vullen. Het is de bedoeling dat je van elke uitspraak aangeeft of je het er mee eens / oneens bent of dat een uitspraak wel / niet op jou van toepassing is.

De test is nog in beta maar je kan hem alvast wel invullen. Laat het ons vooral weten als je nog suggesties hebt op: info@projectwijsheid.nl. Bij voorbaat dank.

Succes met invullen!

Hieronder vind je de Three-Dimensional Wisdom Scaleeen 'wijsheidstest'. Deze test staat bekend als een van de beste zelf-assessments voor wijsheid. Voor meer informatie over de test klik hier.

De test bestaat uit 39 uitspraken en neemt ongeveer 10 minuten om in te vullen. Het is de bedoeling dat je van elke uitspraak aangeeft of je het er mee eens / oneens bent of dat een uitspraak wel / niet op jou van toepassing is.

De test is nog in beta maar je kan hem alvast wel invullen. Laat het ons vooral weten als je nog suggesties hebt op: info@projectwijsheid.nl. Bij voorbaat dank.

Succes met invullen!